สถาบันครอบครัว

สถาบันครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรศึกษาและให้ความสนใจอย่างมาก เพราะเนื่องด้วยปัจจุบันนี้ทั้งทางด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมรวมทั้งความเป็นอยู่ ไหนจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีและรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆด้วย ซึ่งบางครั้งจึงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลทั้งโดยตรงและโดยออมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวนั่นเอง

หากพูดถึงครอบครัวแล้วนั้นแน่นอนว่าทุกคนนั้นล้วนมีครอบครัวของตนเอง แต่ว่าการให้ความสำคัญกับครอบครัวนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้เนื่องด้วยสภาพความเป็นอยู่รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของครอบครัวด้วย บางคนมีความที่ดีอบอุ่นแต่บางคนมีคอบครัวที่แตกแยกไม่มีความสุข การที่ได้อยู่ไนสถาบันครอบครัวที่ดีนั้นก็คงจะเป็นความใฝ่ฝันของคนทุกคนเพราะเมื่อเรามีครอบครัวที่ดีแล้วจะนำมาซึ่งความสุขของคนในครอบครัวนั่นเอง 

ครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะเป็นตัวกำหนดนิสัยและพฤติกรรมของคนคนหนึ่งได้เลยทีเดียว เพราะการที่คนคนหนึ่งนั้นมีนิสัยและพฤติกรรมต่างๆออกไปนั้นมักจะเกิดมาจากการเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็นหลัก เพราะชีวิตในวัยเด็กส่วนมากของคนเรานั้นมักจะต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวมาก่อน ถ้าหากมีครอบครัวที่อบอุ่นและได้รับการอบรมและการสั่งสอที่ดีจากครอบครัวนั้นก็จะทำให้คนคนนั้นเป็นคนที่มีระเบียบความคิดและมีเหตุผลที่ดี แต่ถ้าหากเติบโตมาจากครอบครัวที่มีความขัดแย้งทะเลาะกันระหว่างคนในครอบครัว

หรือครอบครัวที่มีแยกทางของคนในครอบครัวนั้นก็อาจจะทำให้คนคนนั้นเป็นคนที่อาจจะมีกระบวนความคิดหรือพฤติกรรมที่ได้ดีมากนักเพราะคนคนนั้นจะมีปมด้อยและจะมีพฤติกรรมที่มีการเรียกร้องความสนใจเพื่อแก้ไขหรือปกปิดปมด้อยของตัวเองนั่นเอง แต่บางครั้งนอกจากสถาบันครอบครัวแล้วอีกสิ่งที่สำคัญและมีความเชื่อมโยงกับสถาบันครอบครัวก็คือสถาบันการศึกษานั่นเอง สถาบันการศึกษาจะมีหน้าที่ขัดเกลาคนคนหนึ่งจากสถาบันครอบครัวนั่นเอง

หากต้องการอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวทางภาครัฐควรจะให้ความสำคัญในเรื่องสถาบันครอบครัวนี้อย่างมาก เพราะในปัจจุบันอัตราการหย่าร้างและการกระทำใช้ความรุนแรงภายในครอบครัวเกิดขึ้นมากและจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ทำให้เกรงว่าหากไม่มีการสนับสนุนหรือให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วนั้นก็จะทำให้ปัญหาต่างๆภายในครอบครัวนั้นมีแต่จะรุนแรงขึ้น

และคนที่เจริญเติบโตมาเพื่อเป็นอนาคตของชาติก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เพราะเติบโตในสภาพแวดล้อมและสถาบันครอบครัวที่ไม่ดีนั่นเอง ดังนั้นการส่งเสริมและให้ความสำคัญควรจะมีการร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครอบครัวและตัวบุคคลด้วย เมื่อมีสถาบันครอบครัวที่ดีก็จะทำคนคนหนึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้นั่นเอง

 

ขอขอบคุณ  gclub  ที่ให้การสนับสนุน

Continue Reading

ประโยชน์การใช้งานโทรศัพท์

เราจะรู้จักดี ว่าการใช้งานโทรศัพท์มือถือนั้น มีประโยชน์ ในการใช้งานอย่างไรจึงจะเกิดผลประโยชน์ต่อตัวเรามากถึงมากที่สุด เพราะว่าในปัจจุบันนี้ มีความนิยม ในการใช้โทรศัพท์มือถือกันอย่างมากๆ ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ยังต้องมีการใช้งานโทรศัพท์มือถือกันอย่างมาก เพื่อใช้ในการสื่อสารซะส่วนใหญ่ เพราะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญมากๆ ในยุคปัจจุบันนี้ นอกจากจะสื่อสารการโทรแล้ว โทรศัพท์มือถือนั้น ยังสามารถใช้งานในด้านอื่นๆได้อีกมากมาย 

ผลประโยชน์ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

เราสามารถใช้งานได้ เทียบเท่ากับการใช้งาน คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือนั้น สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากันเลย และสามารถพกพาไปได้ทุกๆที่ ตามความสะดวกและความต้องการของเราเลย จะได้ผลประโยชน์จากการที่เรานั้น พกพามากกว่า และสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของเราเลยว่าต้องการที่จะใช้งานแบบไหนกัน จึงจะตอบสนองความต้องการของเรานั้น เป็นอย่างดี  ที่สำคัญใช้งานได้ง่ายสะดวก มีแบตสำรองอีกด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ามีการใช้งานที่สะดวกสบาย เหมาะสำหรับการใช้งานในยุคปัจจุบันอย่างมาก เพราะว่าเรานั้นต้องการสื่อสารเป็นอย่างมาก การที่เรานั้น รู้จากการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นอย่างดีและใช้ให้ถูกวิธี ก็จะทำให้เกิดผลดีต่อการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราอย่างมากเช่นกัน เพื่อผลประโยชน์จากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ในชีวิตประจำวันของเรา ให้ได้ใช้การสื่อสารที่ดี และไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เหมาะสำหรับการติดต่อกับบุคคลต่างๆ เพื่อสามารถเข้าใจ การสื่อสารต่างๆ

ความจำเป็นในการใช้งานโทรศัพท์มือถือ

ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากๆในการใช้ติดต่อสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกัน ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ มีความนิยม ในการใช้งานโทรศัพท์มือถืออย่างมาก ฉะนั้นการที่เรานั้น รู้จักใช้งานโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุด เพราะว่าการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือนั้น มีหลายรูปแบบอย่างมาก ฉะนั้นเราต้องรู้จักการเลือก การใช้งานให้อย่างเกิดผลดีที่สุด เพราะจะเป็นสิ่งที่เรานั้น ต้องใช้อย่างมากในการดำรงชีวิตประจำวันของเราแต่ละคน ฉะนั้นเราต้องรู้จักการใช้งานให้เกิดประโยชน์ เพราะถ้าหากเรานั้น ใช้แต่ตามความต้องการอย่างเดียว มันก็จะเกิดผลเสียก็ได้ เราต้องมองหาประโยชน์ของการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเราว่า สามารถใช้งานอย่างไรได้บ้าง ให้เกิดผลประโยชน์อย่างมากเช่นกัน ในการใช้งานโทรศัพท์มือถือของเรา ฉะนั้นการใช้งานที่มีความแตกต่างกันนั้น จะทำให้การใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ของแต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันไป ตามความต้องการของแต่ละคน  

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub

Continue Reading