แม่น้ำโขงเปลี่ยนสีวิกฤตระบบนิเวศและวิถีชีวิต

แม่โขงลำน้ำที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่แห่งอีสานที่ไม่ใช่เพียงแค่หล่อเลี้ยงชีวิตคนอีสานเท่านั้น  แม่น้ำโขงเปลี่ยนสีวิกฤต  แต่ลำน้ำโขงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของคนลุ่มน้ำหลายประเทศหลายชุมชน กว่า 60 ล้านชีวิต 

ตลอดความยาว 4,900 กิโลเมตร ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากผลประโยชน์ของต้นน้ำนั้นส่งผลต่อการใช้ชีวิตของคนในปลายน้ำในหลายๆรูปมิติทั้งในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาหลักๆที่เราเห็นนั้นก็คือความแห้งขอดของแม่น้ำโขงที่เกิดจากการลดปริมาณน้ำจากเขื่อนลงมานั่นเองแต่ทางนี้อีกหนึ่งปัญหาที่เราอาจจะไม่คาดคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่นั่นก็คือ

การเปลี่ยนสีของแม่น้ำโขงแต่เดิมแม่น้ำโขงจะมีสีขุ่น เนื่องจากแม่น้ำโขงจะประกอบไปด้วยแร่ธาตุมากมายภายในน้ำแต่เมื่อเวลาผ่านไปแม่น้ำโขงกลับมีการเปลี่ยนสีทำให้น้ำใสขึ้นต่างไปจากเดิม 

โดยผิวเผินเราอาจจะมองว่าความใสของน้ำและสีที่สวยงามเหมือนน้ำทะเลนี้น่าจะเป็นเรื่องดีแต่แท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงสภาวะวิกฤตของแม่น้ำโขงอย่างแท้จริงนั่น

เพราะว่าการไหลเวียนของแม่น้ำโขงลดลงจนทำให้น้ำในแม่น้ำโขงตกตะกอนจนน้ำใสนั่นเองและผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในลำน้ำที่ต้องอาศัยและธาตุในน้ำเพื่อดำรงชีวิตต่อไป ตลอดจนสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ต่างๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นได้สมบูรณ์อย่างเคยผลพวงเหล้านี้แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการอาศัยอยู่ของชุมชนพื้นที่ในแถบภาคอีสานเช่นกัน 

เนื่องจากต้องสูญเสียแรงอาหารและได้รับผลกระทบต่อการประมงในลำน้ำโขง ซึ่งเป็นอาชีพหลายๆครัวเรือนในท้องที่นอกจากนี้ปัญหาตามติดมาอย่างที่เราคาดไม่ถึงนั่นก็คือ

เมื่อแม่น้ำโขงได้มีการเปลี่ยนสีทำให้น้ำในแม่น้ำโขงมีสีใสจนมองเห็นตัวปลาและสิ่งมีชีวิตในลำน้ำโขงจึงทำให้เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากมายส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวมาดำน้ำและจับปลาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในพื้นที่นี้

ดังนั้นถ้าหากมีการปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผลร้ายที่จะตามมานั้นก็คือเราจะทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมสัตว์น้ำไปอย่างไม่เป็นธรรมชาติโดยที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจ

ซึ่งในหลายๆปัญหานี้จะส่งผลให้กับลำน้ำโขงเป็นระยะเวลายาวโดยปัญหาทั้งหมดนี้พวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยในการผลักดันและแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับชุมชนและในระดับภาครัฐด้วย 

นอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยการร่วมมือกันในหลายๆประเทศในพื้นที่เจรจากับประเทศต้นน้ำเพื่อขอร้องให้การเปิดปิดประตูน้ำเกิดขึ้นใกล้เคียงกับธรรมชาติ เพื่อปรับระบบนิเวศให้กลับมาอีกครั้ง

 

สนับสนุนโดย.    gclub ฝากออโต้

You may also like