9 จังหวัดเตรียมรับมือมวลน้ำ ปักธงแดงเตือนประชาชน

โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน 9 จังหวัดเป็นจังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อน 3 เขื่อนด้วยกันทางเขื่อนเจ้าพระยาป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม 6 ประกาศแจ้งเตือนเพิ่มเติม เพราะจะมีการปรับการแจ้งเตือนระบายน้ำนั่นเอง

ซึ่งหากเป็นจุดลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าอาจจะเห็นระดับน้ำไปท่วมสูงอยู่ที่ประมาณ 3 เมตรด้วยกันเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลไล่เรียงกันไปว่าจังหวัดที่ประกาศเตือนจุดไหนบ้าง ที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง

โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกาศว่าได้ประเมินปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักสะสมในแม่น้ำเจ้าพระยาและที่ลุ่มน้ำป่าสักแล้วทำให้มีปริมาณน้ำฝนและน้ำที่ต้องปล่อยผ่านมาทางด่านกักน้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก

โดยได้สังการให้ทางกลมชลประทานดูแลจัดการด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทร่วมกันกับการลอปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานเสียก่อน โดยจะทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้น

ล่าสุดข้อมูลณเวลา 07:00 น ของวันที่ 30 กันยายน 2564 เพิ่มปริมาณน้ำอยู่ที่ 2775 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นและเพื่อรักษาความแข็งแรงของเขื่อนไว้และเพื่อความปลอดภัย มีเหตุจำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำผ่านทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งข้อมูลเมื่อเวลา 06:00 น ของวันที่ 30 กันยายน 2564 ทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เพิ่มการระบายน้ำเป็น 1, 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยถือว่าระหว่างสูงสุดในการปล่อยน้ำนี้พบว่าล่าสุดสำหรับปริมาณน้ำเกินความจุแล้วปริมาณน้ำภาพรวมอยู่ที่ 1,014 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 105 ของความจุ

โดยที่เขื่อนสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด960 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจะส่งผลทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 1.20 เซนติเมตร ไปจนถึง 2.40 เซนติเมตร ซึ่งแม่น้ำป่าสักรับน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาและลพบุรีทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นจนเกินระดับกักเก็บและทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำ

ส่วนที่เขื่อนพระราม 6 ได้เพิ่มระดับการระบายน้ำเช่นเดียวกันข้อมูลล่าสุดปรับเพิ่มระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 735 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างที่เราได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้มีการปักธงสีแดงเป็นสัญญาณแจ้งว่าระดับน้ำอยู่ในวิกฤตแล้วและจะส่งผลทำให้ท้ายเขื่อนพระราม 6 ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 2 เมตร 30 เซนติเมตร ไปจนถึง 2 เมตร 80 เซนติเมตร 

ดังนั้นเส้นทางการไหลของน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักไหลผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะไหลลากเข้ามาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากการที่เพิ่มระดับระบายน้ำจากทั้ง 3 เขื่อนจะส่งผลทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบ 9 จังหวัดระดับน้ำจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 5 ตุลาคม 2564  9 จังหวัดเริ่มต้นที่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  gclub royal1688 ฟรีเครดิต

You may also like