สภาวะโลกร้อน

ทุกวันนี้เราทุกคนได้ตระหนักความผิดปกติของโลกที่เกิดจากภาวะโลกร้อน ที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกของเราในปัจจุบัน

โดยที่สามารถส่วนใหญ่ของการเกิดสภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่ก็มาจากฝีมือของมนุษย์อย่างเราๆ ผู้ที่อาศัยและตักตวงเอาทรัพยากรของโลกมาใช้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะส่งตามมา และยังเป็นผู้ที่ปล่อยของเสียและสร้างสิ่งที่เป็นมลพิษต่อโลกอีกมากมาย

เรานั้นอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เพียงเวลาไม่นานถ้าเทียบกับอายุของโลกเรา ถ้าเปรียบเทียบว่าโลกของเราก็ขึ้นมาได้เพียง 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง มนุษย์อย่างเราๆ ถือกำเนิดมาเพียงแค่ 2 นาทีก่อนที่ 24 ชั่วโมงของโลกที่สิ้นสุดลง เราถือกำเนิดมาเพียงไม่นานและผู้เผ่าพันธุ์ของเรามาสู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร

 

ปัจจุบันเรานั้นถือครองความเป็นใหญ่บนโลกใบนี้ เป็นเพียงเผ่าพันธุ์เดียวที่สามารถกระจายและเพิ่มประชากรได้อย่างรวดเร็วแต่ไม่จำกัด

ในไม่ช้าเชื่อว่าประชากรมนุษย์จะล้นโลกและทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นการที่เราเพิ่มประชากรอย่างเรื่อยๆโดยไม่มีขอบเขตเช่นนี้ในอนาคตอาจจะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรจนกลายเป็นสงครามได้ จีนเป็นประเทศแรกๆที่มีการออกกฏหมายเพื่อควบคุมการกำเนิดของประชากรภายในประเทศเนื่องจากทศวรรษที่ผ่านมาประเทศจีนประสบปัญหาการเกิดของประชากรเกินอัตรา

จึงได้ออกกฏหมายออกมาเพื่อควบคุมเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะไม่เช่นนั้นในภายภาคหน้าจีนอาจจะประสบปัญหาทรัพยากรไม่เพียงพอต่อคนในชาติได้ 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการรำดงชีวิตมนุษย์

เพราะเป็นตัวที่คอยสร้างพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้ง เสื้อผ้า อาหาร ยานพาหนะ ยารักษาโรค และอุกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพราะสิ่งต่างๆเหล่าถูกต้องการอย่างไม่จำกัด จึงให้อุตสาหกรรมการผลิตนั้นเติบโตเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการผลิตสิ่งต่างๆมากขึ้นจึงทำให้เกิดของเสียจากการผลิตตามมาด้วย จนเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษในด้านอื่นๆ แต่ที่ส่งผลเสียต่อโลกเป็นอย่างมากนั่นก็คือ มลพิษที่เกิดจาการขับของเสียของรถยนต์และเครื่องจักรต่างๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมาเป็นจำนวนส่งผลทำให้เกิดปัญหาสภาวะเรือนกระจกขึ้น

อีกทั้งการตัดไม้ทำลายป่าทั้งตัดเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร และตัดเพื่อนำไม้ไปแปรรูปเป็นสินค้าต่าง จึงทำให้ป่าที่ถูกรุกล้ำมีขนาดลดลงเรื่อยๆ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเป็นฝีมือของเรามนุษย์ทุกคนที่มีส่วนช่วยทำให้โลกของเราอ่อนแอลง และที่ทำสำคัญเราได้ทำลายบ้านของสัตว์ต่างที่อยู่ร่วมโลกกับเราทั้งทางบกและทางน้ำ ส่งผลสียต่อระบบนิเวศทั่วโลก

 

เราควรที่จะตระหนักได้แล้วว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ส่งผลร้ายต่อโลกของเราอย่างไรบ้าง จนในทุกวันนี้โลกของเราเริ่มร้อนขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกเริ่มละลายระบบน้ำทะเลที่สูงขึ้น และที่สำคัญอากาศที่เราและสัตว์ต่างๆใช้หายใจนั้นเริ่มที่จะเต็มไปด้วยมลพิษ เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกล้วนเป็นตัวส่งสัญญาณแล้วว่าโลกของเราเริ่มที่ไม่เป็นปกติอีกแล้ว

ในยุคที่เราทุกคนมีความเห็นแก่ เห็นแก่ถึงความสุขสบายมากกว่าส่วนรวมยิ่งส่งผลทำให้โลกของเราเริ่มเลวร้ายลงไปทุกที ที่โลกของเราเริ่มร้อนก็เกิดมาจากหลายสาเหตุแต่ส่วนที่ทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นก็มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราทุกคน หากยังอยากที่จะรักษาธรรมชาติและโลกใบนี้ให้สวยงามอีกครั้ง สิ่งที่เราควรเริ่มนั่นก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรา

 

เพราะหากเรายังเคยชินอยู่กับการใช้ชีวิตอย่างมักง่ายไม่คำนึงถึงผลเสียที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าในอนาคตเราอาจจะไม่มีโลกที่น่าอยู่อาศัยอีกต่อไปและหากเกิดหตุารณ์ที่ทำให้เราทุกคนต้องพบกับความพินาศเราก็จงเราไว้ว่าทุกสิ่งเราทั้งนั้นที่เป็นผู้ทำ

 

สนับสนุนโดย บาคาร่าขั้นต่ำ 10 บาท

Continue Reading