เป็นพลเมืองที่ดีด้วยการศึกษา

เป็นพลเมืองที่ดี โดยพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้า มนการเป็นพลเมืองที่ดีนั้นเชื่อว่าหลายคนสามารถเป็นได้ แต่มีการวิจัยว่าในการเป็นพลเมืองที่ดีได้นั้นมาจากการศึกษาและการศึกษาทำให้คนเป็นพลเมืองที่ดีได้ เพราะหากถ้านึกถึงเยาวชน เราก็มักจะนึกถึงเด็กในช่วงมหาลัยหรือคนที่จบจากมาลัย

โดยเฉพาะมหาลัยที่ได้รับการยอมรับ ก็ต้องยอมรับเลยว่ามหาลัยนั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างมาก แต่บางครั้งก็ไม่อาจจะพูดได้อย่างชัดเจนว่าการศึกษาในช่วงอุดมศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยและทัศนคติของคนไปได้อย่าง 100% และยังมีการสำรวจด้วยว่า ทัศนคติขิงคนที่จบมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นั้นมีทัศนคติที่ดีและมองโลกกว้าง

แต่ในเมื่อค่าเรียนมีราคาที่สูงขึ้นในการจะได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทำให้เกิดการแข่งขันที่ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทั้งตัวนักศึกษาและรวมถึงเจ้าหน้าที่อาจารย์ผู้สอน ทำให้บทบาททางวัฒนธรรมและและการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาทำมากกว่าแค่สอนนักศึกษาให้ผ่านหลักสูตรปริญญา

อย่างที่ทราบกันดีการส่งเสริมและการสร้างจุดแข็งภายในองค์กร สโมสรและมหาวิทยาลัยนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้นั้นไม่เพียงแต่จะได้รับความรู้แต่สิ่งที่ได้ต้องมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตและการให้โอกาสต่างๆแก่คนเหล่านี้เพื่อให้เขานั้นสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและเป็นคนที่ดีได้หรือไม่

สิ่งเหล่านี้จึงนำมาเป็นการสำรวจว่าหารเรียนจบจากมหาลัยนั้นช่วยทำให้เป็นพลเมืองที่ดีได้อย่างไรจากการสำรวจของอังกฤษและการศึกษาพัฒนาการเด็กแห่งชาติ พบว่าโดยรวมแล้วผู้สำเร็จการศึกษามีแนวโน้มที่จะเป็นสมาชิกของสมาคม องค์กร และการสังคมต่างๆ เช่น สหภาพแรงงาน พวกเขายังมีแนวโน้ม

ที่จะเข้าร่วมกลุ่มสิ่งแวดล้อม สมาคมผู้อยู่อาศัย องค์กรทางศาสนา และสโมสรกีฬามากกว่าผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษา ซึ่งอาจจะมองได้ว่าคนเหล่านี้นั้นมีความรู้พร้อมที่จะรับรู้และพัฒนาต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้จบจากมหาวิทยาลัยนั่นเอง

อย่างไรก็ตามการศึกษายังคงเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาในสังคมองค์กร แต่ทั้งนี้ก็มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดี แต่จะสรุปว่าจบจากมหาวิทยาลัยนั้นเป็นพลเมืองที่ดีมากกว่าจริงหรือไม่ก็อาจจะต้องตอบว่าจริงแต่ก็อาจจะไม่ทั้งหมด เพราะความจริงแล้วนั้นคนทุกคนไม่ได้มีความคิดเพียงด้านเดียวและมหาวิทยาลัย

โดยส่วนใหญ่นั้นก็ไม่ได้มีการปลูกฝังหยั่งรากว่าเมื่อจบแล้วต้องเข้าร่วมองค์กรหรือสโมสรต่างๆ แต่ผู้คนเหล่านี้เองอยากที่จะรับความรู้รวมถึงการถ่ายทอดหรือการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในสถานที่ที่สามารถจะใช้ได้เป็นต้น ทำให้คนส่วนใหญ่ที่จบมหาลัยได้รับการยอมรับและถูกยกย่องว่าเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บหลัก

Continue Reading