คุณลักษณะของผู้พูดที่ประสบความสําเร็จ

    ผู้พูดที่ประสบความสําเร็จ บุคลิกดี บุคลิกภาพที่ดีย่อมมีชัยไปกว่ครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากจะทําให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีฟอรืมดีหรือทำดีทีต้องไม่เหลวด้วย

     มีความกระตือรือร้น  ความกระตือรือร้นนั้นแสดงออกได้ด้วยการก้าวเดินอย่างมั่นใจเต็มฝีก้าวมีการแสดงออกอย่างเชื่อมั่นพร้อมที่จะก้าวขึ้นพูดด้วยความกระตือรือร้นซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังตื่นตัวตื่นเต้นใจจดจ่อติดตามและคล้อยตามได้การใช้ภาษาท่าทางนํ้าเสียงประกอบกับเนื้อหาในการพูดที่เหมาะสมก็จะช่วยได้

     สนใจร่วมมือ  สนใจในภารกิจของผู้ฟังหรือผู้เรียนรู้โดยการใช้ข้อมูชของผู้เรียนมาเป็นประโยชน์ในการพูดมีการยกตัวอย่างหรือรายละเอียดที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนฟังทําให้ผู้ฟังเกิดการยอมรับและความเข้าใจได้ง่าย ความสนใจร่วมมือนั้นหมายรวมถึงการยินดีและเต็มใจเมื่อถูกทาบทามหรือได้รับคําเชิญให้เป็นผู้พูดในงานหรือกิจกรรมต่างๆ

     ใช้สื่อช่วยสอนการพูดนั้นจะเป็นวิธีที่ดี  ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลที่เราต้องสื่อสารอยู่โดยการพูดนั้นจะสัมฤทธิผลอย่างสูงถ้าหากผู้พูดได้ใช้เครื่องมือต่างๆที่จะให้ผู้ฟังได้รับรู้ในหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางตาคือได้เห็นทางปากคือได้ซักถามพูดคุยทางหูคือได้ยินทางมือคือทดลองสัมผัสหรือทางลิ้นคือได้ลิ้มรสทดสอบย่อมจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้มากขึ้น

     ไม่อ่อนประสบการณ์  ผู้พูดที่ดีควรจะมีความรู้และประสบการณ์ตรงในเรื่องที่ตนกําลังจะพูดไปสู่ผู้ฟังคนส่วนใหญ่ในวงการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากรส่วนมากถือคติที่ว่า“โตแล้วเรียนลัด” โดยอยากฟังประสบการณ์หรือเทคนิคของผู้พูดเพื่อเป็นสูตรสําเร็จ  ufabet ฝากเงิน ออโต้    หรือเป็นทางลัดสู่ความสําเร็จโดยนํากลับไปประยุกต์ดัดแปลงแต่งเติมให้เหมาะกับการงานของตนดังนั้นผู้พู ดที่ดีจึ งควรมีประสบการณ์หรือความสําเร็จในงานมาเสนอสู่ผู้ฟังเพื่อเพิ่มพลังในงาน

     การงานสําเร็จดี ข้อนี้เชื่อมโยงจากข้อที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคือบุคคลส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครอยากฟังคนที่ไม่มีชื่อเสียงคนทุกคนนั้นอยากฟังคนเก่งคนดีคนที่เป็นเลิศคนที่ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะในสังคมไทยซึ่งมีการยอมรับในระบบอาวุโสและผู้ที่มี ประสบการณ์เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆไม่ใช่เก่งในเรื่องตําราอย่างเดียว

มีความสามารถในการพูด มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้หลักการประสบการณ์และวิธีการโดยใช้คําพูดรูปภาพตัวอักษรให้ผู้ฟังหรือผู้เรียนเกิดความตั้งใจสนใจเข้าใจประทับใจหรือบันเทิงเริงใจไปควบคู่กันซึ่งย่อมต้องอาศัยทั้งเทคนิคลีลาภาษาและศิลปะในการแสดงออกที่เหมาะสมสอดคล้องและกลมกลืน

ถอดหัวใจคนเรียน  รู้จักเอาใจผู้เรียนมาใส่ไว้ในใจผู้สอนและผู้พูดโดยจะต้องเข้าใจว่า“หลักการเรียยรู้ของผู้คนเป็นอย่างไรจะสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

Continue Reading

ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ 25 ปี

ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยและเงินเยนของญี่ปุ่นนั้น ซึ่งทั้งสองประเทศนั้นก็มีการแลกเปลี่ยนในเรื่องของเงินตราและมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอยู่ตลอด และสำหรับคนไทยนั้นก็จะมีการเดินทางไปเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นอยู่เป็นประจำและมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะทีเดียว

โดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์นั้นปกติเพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวรวมถึงในเรื่องวัฒนธรรมและอาหารการกินด้วย ซึ่งในช่วงเดือนกลางเดือนเมษายน 2022 นั้นเงินเยนได้อ่อนค่าลงและเป็นการอ่อนค่าลงในรอบ 25 ปี ซึ่งการที่ค่าเงินเยนนั้นสามารถอ่อนตัวลงได้ขนาดนี้นั้นแน่นอนว่าก็ต้องมีปัจจัยหลากหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องและทำให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวลง

ค่าเงินเยนมีการออ่อนตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทของไทย ถ้าหากมองแล้วนั้นในช่วงนี้ค่าเงินบาทนั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปมากแต่อย่างใด แต่สำหรับค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าอย่างเห็นได้ชัดและเมื่อเทียบกับตัวเงินอย่างดอลล่าสหรัฐ สำหรับปัจจัยหลักๆที่สามารถทำให้ค่าเงินเยนนั้นสามารถอ่อนค่าลงได้ขนาดนี้นั้นก็มาจาก เรื่องของความแตกต่างระหว่างนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอมเมริกาและธนาคารกลางของญี่ปุ่น ซึ่งเห็นได้ว่ามีความแต่งต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งค่าเงินนั้นไปคนละทิศละทางกันเลยนั่นเอง

เนื่องด้วยธนาคารกลางของอเมริกานั้นมีการใช้นโยบายที่มีความเข้มงวดมากขึ้นแต่ธนาคารกลางของญี่ปุ่นนั้นมีการใช้นโยบายที่มีการผ่อนคลายอยู่ ซึ่งสิ่งนี้เองจึงทำให้ค่าเงิน ดอลล่าและค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าลงมา

แบ่งได้ว่าเมื่อค่าเงินดอลล่านั้นมีการปรับตัวและแข็งค่ามากขึ้น ก็จะทำให้ค่าเงินเยนนั้นอ่อนค่าลงไป โดยในช่วงนี้นั้นเงินดอลล่ามีความนิยมในการถือไว้ เพื่อเป็นสินทรัพย์เพราะในช่วงนั้นก็มีการเกิดสงครามขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครน ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินดอลล่านั้นมีความแข็งค่าอยู่ รวมถึงนโยบาลตลาดกลางของอเมริกาด้วย

อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญก็คือความแต่งต่างระหว่าง Bond Yield 10 ปี ของสหรัฐและญี่ปุ่น สำหรับสหรัฐนั้นมีการปรับขึ้นเยอะมาก เพราะตลาดนั้นมีการรับรู้ว่าธนาคารกลางของสหรัฐนั้นมีการเร่งขึ้นดอกเบี้ยและงบดุลต่างๆ ส่วนญี่ปุ่นนั้นยังคงมีการควบคุม จึงทำให้ Bond Yield 10 ปีของเขานั้นไม่ได้มีการปรับขึ้นไปสูงมาก ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการอ่อนค่าของเงินเยนนั่นเอง

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเงินเยนจะอ่อนค่าและต่ำสุดในรอบ 25 ปีด้วยราคาเงินเยนที่มีมูลค่า 0.026 แต่แนวโน้มที่เงินเยนนั้นจะอ่อนค่าลงอีกก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกและธนาคารกลางอน่างสหรัฐนั่นเอง ว่าจะมีแนวโน้มและจัดการให้เงินดอลล่านั้นแข็งค่ามากน้อยเพียงใด

 

สนับสนุนโดย.    ufabet ฝากเงิน ออโต้

Continue Reading