หยุดการบูลลี่ในสังคมไทย

ในปัจจุบันต้องยมรับว่าการบูลลี่ในสังคมไทยนั้นถือว่าเป็นปัญหาอย่างมาก ไม่ได้เป็นปัญหาของคนที่ได้บูลลี่คนอื่นแต่เป็นปัญหาของคนที่โดนบูลลี่นั่นเอง ทำให้คนเหล่านี้นั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่มั่นใจและเสียใจกับสิ่งที่ตนโดนบูลลี่นั่นเอง การบูลลี่นั้นสามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่ช่วงอายุที่จะโดนบูลลี่ได้นั้นคือตั้งแต่เด็กและเกิดขึ้นมากในช่วงวัยนี้ด้วยและทำให้เรื่องเหล่านี้อาจะเกิดเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตในอนาคตได้นั่นเอง

การบูลลี่มักเกิดในช่วงอายุเด็กหรือวัยรุ่นเพราะเนื่องจากช่วงวัยนี้อาจจะยังไม่มีวุฒิภาวะในความคิดที่มากพอ ดังนั้นแล้วเราจะสามารถหยุดการบูลลี่ในสังคมไทยได้อย่างไร เพราะถ้ายังคงปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆการกระทำจากคนกลุ่มหนึ่งที่ได้มีการบูลลี่คนอื่นก็ยังคงมีอยู่ในสังคมต่อไปละการบูลลี่ก็ไม่จบไม่สิ้นนั่นเอง  เรื่องนี้นั้นควรจะมีการปลูกฝังตั้งแต่ภายในครอบครัว

เพราะครอบครัวเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดและบางครั้งพฤติกรรมเหล่านี้ก็อาจจะมาจากครอบครัวนั่นเอง ครอบครัวจึงมีการสอนตั้งแต่เด็กว่าการกระทำเช่นนี้นั้นเป็นสิ่งไม่ดีและควรให้เด็กตระหนักได้ว่าถ้าหากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตนเองนั้นตนเองจะรู้สึกเช่นไรนั่นเอง เมื่อครอบครัวมีการสอนแล้วสิ่งต่อมาคือสถาบันการศึกษา

แน่นอนว่าเด็กจะต้องเรียนและได้พบเพื่อน แลถ้าเด็กได้รับการอบรมและสอนจากครอบครัวมาเป็นอย่างดีและเข้าใจนั้น การที่มาเจอเพื่อนและเพื่อนเป็นคนที่มีพฤติกรรมการบูลลี่หรือไม่ให้เกียรติคนอื่นนั้น เด็กคนที่โดนอบรมจากครอบครัวก็จะไม่มีพฤติกรรมเหล่านั้นนั่นเอง เพราะเด็กได้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในพฤติกรรมการบูลลี่คนอื่นนี้ในเด็กได้และสถาบันการศึกษาควรจะให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องนี้ มีการอบรมและให้แนวทางเสนอแนะกับเด็กว่าถ้าหากทำสิ่งเหล่านี้แล้วผลที่จะตามมาเป็นอย่างไร

แน่นอนว่าถึงแม้จะมีการอบรมหรือสั่งสอนก็ยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะควบคุมเรื่องเหล่านี้ แต่ในการอบรมสั่งสอนเพื่อลดความเสี่ยงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างระยะยาวด้วยนั่นเอง การปลูกฝังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

เมื่อมีการอบรมสั่งสอนตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันการศึกษาเมื่อเด็กได้รับสิ่งเหล่านี้และเรียนรู้ตั้งแต่เด็กก็จะทำให้เด็กเหล่านี้เติบโตโดยการไม่ไปบูลลี่คนอื่นและช่วยให้เด็กนั้นสามารถป้องกันตนเองได้เมื่อตนเองนั้นโดนบูลลี่เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าหากทั้งตัวเด็กนั้นได้รับการสั่งสอนที่ถูกต้องและดีนั้นก็จะสามารถทำให้ปัญหาการบูลลี่ในสังคมไทยนั้นหมดไปได้นั่นเอง 

 

 

สนับสนุนโดย   sexybaccarat

You may also like